PizzaProco - Nettside + design

Kort beskrivelse

Nettside og design for en "pizzaminibank" som kommer til å konkurrere mot restauranter i Norge.